22 Arvutid e-poe kasutusleping ja müügitingimused

1. PÕHIMÕISTED

1.1. Klient – isik, kes teeb www.22arvutid.ee e-poes tellimuse.

1.2. Müüja – 22 Systems OÜ, registrikood 14319917, Kaluri 2, Tartu 51004.

1.3. E-pood – on müüja poolt loodud internetipood 22 Arvutid (www.22arvutid.ee), mille vahendusel toimub toodete müük kliendile.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Käesolev leping määrab kindlaks Kliendi ja Müüja õigused, kohustused ning müügitingimused.

2.2. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

2.3. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega välja „Nõustun tingimustega”, nõustub Klient, et on tutvunud kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub kasutuslepingus toodud tingimustega.

2.4. Tingimustes käsitlemate küsimustega saab klient pöörduda klienditoe poole.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on laos olemas või tellitavad. E-poe veebilehtedel on kuvatud toodete saadavus ja/või tarneaeg.

3.2 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad.

3.3 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.

3.4 Klient kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.

3.5 Klient valib välja soovitud toote või tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed ning tasub toodete eest ettemaksuarve alusel või sularahas Müüjale (kokkuleppel).

3.6 Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tagajärgede eest.

3.7 Müüjal on õigus muuta e-poes kuvatavaid hindu.

3.8 Kui tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Tellimuse mittetäitmise korral tagastatakse Kliendile tasutud summa täies ulatuses.

3.9 Makseviisid e-poes.

3.9.1 Ülekandega – ostuarve saadetakse Kliendi e-mailile, ning arve eest saab tasuda internetipangas ülekandega.

3.9.2 Pangalingi kaudu – peale tellimuse esitamist on võimalik valida pangalink, mis suunab Kliendi valitud internetipanka. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele 22 Arvutid veebilehelt ostetud toodete eest. Tellimuse sooritamiseks kinnitage maksekorraldus.

3.10 Makseviisid esinduses. 22 Systems OÜ kontoris on võimalik tasuda pangakaardiga või sularahas.

3.11 Ostu sooritamiseks tuleb tootelehel vajutada “Osta” nuppu. Järgmiseks tuleb täita vorm maksja infoga, kohaletoimetamise viis ning nõustuda e-poe tingimustega. Peale tarneinfo laekumist edastatakse Kliendile Müüja poolt ettemaksuarve Kliendi e-mailile. Peale ettemaksuarve laekumist pannakse tellitud kaup teele esimesel võimalusel ja see jõuab Kliendini hiljemalt tootelehel märgitud tarneaja jooksul alates makse laekumisest. Tarnimisel tekkivatest tõrgetest teavititatakse Klienti koheselt ning lepitakse kokku sobilikes muudatustes.

3.12 Vastu võetakse makseid, mille valuutaks on euro.

4. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1 Kaubad toimetatakse Kliendini Eesti piires kokkulepitud meetodil.

4.2 Kauba tarneaeg on leitav ostetava kauba tootelehel (tavaliselt 2…7 tööpäeva). Tellitavate toodete puhul on maksimaalne tarneaeg kuni kaks kuud.

4.3 Kauba tarnet Kliendini alustatakse peale ostusumma laekumist Müüja arvelduskontole.

4.4 Ostetud kaup toimetatakse Kliendini kullerteenuse osutaja vahendusel ostutellimuses määratud aadressil. Klient võib tellimuse tegemisel määrata ise järeletulemise meetodi. Seljuhul teavitab Müüja Klienti kauba saabumisest ja järeletulemise kohast.

4.5 Kullerteenuseid osutab DPD Eesti AS.

5. TELLIMUSE KATKESTAMINE

5.1 Kui Klient soovib tellimust katkestada, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Müüjat kirjalikult teatama. Teade tuleb saata elektronposti aadressil info@22arvutid.ee. Kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Klient kontaktandmed (nimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

5.3 Müüja kannab Kliendile tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul

5.4 Kui tellimuse katkestuse avaldus jõuab Müüjani peale tarnega alustamist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe kasutuslepingu peatükile „Taganemisõigus”.

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1 Tarbijal on õigus taganeda sidevahendi (telefoni, mobiiltelefoni, e-posti, faksi või Interneti) abil tehtud tellimusest ja tagastada müüjale ostetud seade 14 päeva jooksul alates seadme vastuvõtmisest, esitades müüjale vastavasisulise taganemisavalduse.

6.2 Taganemisõiguse kasutamisel on tarbija kohustatud tagastama ostetud seadme hiljemalt 3 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Seade tuleb tagastada kas kullerteenuse osutaja vahendusel või leppida müüjaga kokku seadme tarbija poolt kohaletoimetamises.

6.3 Tagastatav uuena müüdud toode peab olema kasutamisjälgedeta ja originaalpakendis. Vastasel juhul võib müüja kinni pidada ja endale jätta Kliendi poolt makstud müügihinna osa, mis katab Müüjale tekkinud kahju seoses juhtmete, tarvikute, dokumentide, orginaalpakendi puudumisega või nende kahjustamisega.

6.4 Taganemisõiguse kasutamisel, enne seadme Müüjale üleandmist, on Klient kohustatud eemaldama seadmest sinna ise paigaldatud tarkvara ja andmed ning taastama algselt paigaldatud tarkvara algseaded. Mõjutamata taganemisõiguse kehtivust, võib Müüja keelduda seadme vastuvõtmisest, kuni Klient on täitnud tarkvara eemaldamise kohustuse. Tarkvara eemaldamise ja algseadete taastamise kohustuse mittetäitmise korral võib Müüja endale jätta Kliendi poolt makstud müügihinna osa, mis katab Müüjale tekkinud kulu seoses tarkvara eemaldamise ja algseadete taastamisega.

6.5 Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi mitte hiljem kui 30 päeva pärast soetatud seadme tagastamist.

6.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine teenuse osutajale.

6.7 Klient kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

6.8 14-päevane tagnemisõigus ei kehti eritellimusel komplekteeritud arvutite puhul.

7. MÜÜGIGARANTII

7.1  Uutele seadmete kehtib garantii tootja poolt kehtestatud tingimustel. Garantii pikkus on toodud välja iga toote kohta eraldi vastaval veebilehel.

7.1.1 Seadmete garantiikleebis ei tohi olla kahjustatud ega eemaldatud.

7.2  Garantii ei laiene tarkvarale ning füüsilistele vigastustele.

7.3  Kasutatud (süle)arvutite garantii kehtib põhimõttel, et kui seadmel tekib garantiiperioodil elektrooniline rike, mis muudab arvuti kasutustõlbmatuks, siis on meiepoolne parandus tasuta. Kui remont pole võmalik või mõttekas, pakume vahetust samaväärse tootega või soodustust uue toote hinnast.

7.4 Arvuti vajab hooldust tolmust puhastamise näol. Vead, mis on põhjustatud üleliigsest tolmust ja/või ekstreemses keskkonnas kasutamisest, ei pruugi garantii alla minna.

7.5 Klient on kohustatud hoiduma seadme iseseisvast remondist ja laskma seadet remontida üksnes müüja poolt volitatud remontijatel.

7.6 Klient on kohustatud alles hoidma seadme ostuarve, vastasel juhul garantii ei kehti.

7.7 Enne seadme remonti andmist tuleb kliendil veenduda, et tegemist ei ole viiruse või muu kliendi poolt paigaldatud tarkvarast tuleneva probleemiga.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

8.1 Kliendil on õigus esitada pretensioon Müüjale, kui ta leiab, et kaubal on defekte, mis seal ei peaks olema.

8.2 Müüja on kohustatud pretensiooni vastu võtma ja tulenevalt tarbijakaitseseadusest selle 15 päeva jooksul läbi vaatama ja ostjat oma otsusest informeerima.

8.3 Klient on kohustatud alles hoidma seadme ostuarve seadusest tuleneva pretensioonide esitamise tähtaja jooksul.

9. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1 Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Töödeldavate isikuandmete koosseisu kuuluvad järgnevad Kliendi andmed: nimi, e-post, telefoninumber, aadress ja vabatekstina sisestatud märkused.

9.3 Tellimuse esitamisel sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

9.4 Kliendi isikuandmeid (nimi, telefoninumber, aadress) võidakse edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.5 Müüja kohustub mitte edastama Kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.6 Kliendil on õigus paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.7 22 Systems OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, 22 Systems OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

10. VASTUTUS

10.1 Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Kliendi ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Tartu Maakohtus.